Chytrý způsob řízení výroby tiskových desek

Náš nový program PLATESENSE je revolucí ve světě předtiskové přípravy. Tento program zahrnuje určitý počet iniciativ, jež pomáhají efektivněji řídit výrobu tiskových desek a díky tomu snižovat výdaje. Program svou podstatou minimalizuje zátěž výroby tiskových desek jakýmkoli možným způsobem, aby mohly být výdaje a čas na výrobu tiskových desek zredukovány a tyto zdroje využity v jiné oblasti.

Můžeme vám poskytnout čestný posudek a pomoc při hledání nejlepšího tiskového řešení pro vaše podnikání. Stačí zadat vaše údaje níže a my se vám ozveme. 
1.

Výroba tiskových desek PLATESENSE

Hlavní myšlenka PLATESENSE spočívá v tom, že společnost Fujifilm převezme odpovědnost za řízení některých základních prvků výroby tiskových desek. Společnost Fujifilm dodává tiskové desky podle vašich potřeb, ale ještě důležitější je, že se také může starat o sběr hliníku i odpadu a provádět servis i údržbu vyvolávacího automatu. Co se týče financování, lze buď zaplatit za všechny části programu pomocí jedné jednoduché ceny tiskových desek, anebo financovat zařízení CTP pomocí možnosti pronájmu či výměny a nechat zbývající část k úhradě pomocí smlouvy na tiskové desky. V obou případech se společnost Fujifilm stará o zbývající záležitosti, takže dojde ke snížení vašich provozních výdajů a k eliminaci zátěže s řízením oddělení předtiskové přípravy.

2.

Pronájem zařízení CTP

V rámci programu pronájmu zařízení CTP společnost Fujifilm dané zařízení nainstaluje a udržuje, a na konci platebního období – obvykle po pěti letech, toto zařízení odebere zpět. Dohodneme určitou zálohu (obvykle pouze 3 měsíční platby předem) a měsíční platební plán s volbou nižších nebo vyšších plateb.

Tato část programu PLATESENSE eliminuje kapitálové výdaje potřebné k upgradu nebo investici do nové osvitové jednotky CtP a zajišťuje předvídatelné a zvládnutelné výdaje. Na konci platebního období máte také příležitost investovat do nového lepšího zařízení. Dokonce je možné i provedení upgradu zařízení během pětiletého programu s tím, že dojde k revidování a přepočítání finančního uspořádání.

Tyto příklady ukazují typické měsíční výdaje na novou osvitovou jednotku CtP s vysokým výkonem financovanou pomocí programu PLATESENSE

Takže všech výhod kvality i produktivity nové osvitové jednotky CtP můžete využívat pro své podnikání již od 28 000 Kč měsíčně za B2 zařízení, nebo od 46 200 Kč měsíčně za B1 zařízení.

Platební období: obrázek tabulky 5 let
CTP engine Low monthly
payment
High monthly
payment
Luxel T-6500CTP £1,000 + VAT £2,200 + VAT
Luxel T-9500CTP
NII
£1,650 + VAT £2,500 + VAT
Luxel T-9800CTP
NDNX
£2,500 + VAT £3,500 + VAT
3.

Výměna zařízení CTP

Máte-li již zařízení CTP, které byste chtěli vyměnit za model s vyšším výkonem, společnost Fujifilm může nabídnout program výměny zařízení jako součást programu PLATESENSE.

Společnost Fujifilm Vám za tento zpětný odběr stávajícího stroje nabídne konkurenceschopnou cenu. Tato cena se pak odečte od měsíčního platebního plánu za nové zařízení CTP v programu pronájmu (alternativně si můžete tyto peníze vzít jako hotovost).

Examples
Current platesetter value: £25k
New platesetter monthly cost: £3,500 + VAT
Payment period 5 years
Number of 'free' months 7 months
4.

Nový pracovní postup

Je důležité, aby váš pracovní postup držel krok se změnami v tomto oboru, protože jinak to může ohrozit vaši efektivitu a dobu oběhu zakázek. V rámci programu PLATESENSE vám společnost Fujifilm zajistí co nejsnazší zlepšení pracovního postupu, což vám umožní využívat výhody našeho řešení XMF, které je jedničkou v tomto oboru. Opět platí, že to lze financovat pomocí jednoduchého navýšení ceny tiskových desek.

5.

Plně řízená výroba tiskových desek

Špičkové řešení PLATESENSE spočívá v tom, že by společnost Fujifilm převzala plnou odpovědnost za všechny části výroby tiskových desek. Kromě všech prvků popsaných v 1. části programu by společnost Fujifilm převzala odpovědnost také za vaše pracovníky předtiskové přípravy, kteří by tak vlastně byli outsourcováni do společnosti Fujifilm. Tím se zcela eliminuje zátěž s výrobou tiskových desek, což vám umožňuje soustředit se na to nejdůležitější – vedení svého podniku.

U PLATESENSE se nesmí zapomínat na to, že je navržen za účelem flexibility. Podle potřeb svého podnikání můžete kombinovat jeho různé prvky.

The important thing to remember with PLATESENSE is that it is designed to be flexible. You can combine different elements to suit your business needs.

Vhodné prvky podle potřeb

Můžete si např. pronajmout pouze nové zařízení CTP a dohodnout měsíční platební plán. Nebo – blíží-li se konec životnosti vašeho zařízení na výrobu tiskových desek, můžete investovat do zcela nové řady vysoce výkonných zařízení včetně nového pracovního postupu a zajistit financování podle příjmů a potřeb svého podnikání.

Flexibilita pro budoucnost

Program PLATESENSE je také stavěn tak, aby byl v průběhu času flexibilní. To znamená, že lze program změnit podle změn vašeho podnikání – na základě nového balíčku financování.

Přechod je snadný

Zajistíme, aby byl přechod ke společnosti Fujifilm jednoduchý a přímočarý bez ohledu na to, zda přecházíte na nové tiskové desky nebo na celé řešení výroby tiskových desek.

01
Obraťte se na nás a povězte nám o svých požadavcích.

02
Zařídíme návštěvu pracoviště k prodiskutování optimalizace vaší výroby tiskových desek a výkonu tisku.

03
Zajistíme, aby nové zásobování tiskovými deskami nenarušilo vaší výrobu.

Společnost Fujifilm jako váš partner

Další výhodou zavedení PLATESENSE je nový pocit jistoty, že společnost Fujifilm bude vaším dlouhodobým partnerem nabízejícím podporu a vedení: to vám umožní využívat další špičkové technologie společnosti Fujifilm v průběhu vývoje podnikání.

Get in touch today.

Můžeme vám poskytnout čestný posudek a pomoc při hledání nejlepšího tiskového řešení pro vaše podnikání. Stačí zadat vaše údaje níže a my se vám ozveme.